Uitzoomen
Inzoomen
Onze Cliëntenraad

Denkt u
met ons mee?

Onze cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Allerzorg. Bij Allerzorg streven we iedere dag naar de beste zorg en service en klantvriendelijkheid. We staan open voor verbetering. Daarom blijven we graag in gesprek met onze cliënten en hun directe betrokkenen, zodat we onze zorg- en dienstverlening nog beter kunnen maken. Als cliënt kunt u één van onze gesprekspartners worden door lid te worden van onze cliëntenraad. De cliëntenraad brengt formeel advies uit over zaken als wijzigingen in de organisatie en de klachtenprocedure en ziet toe op de systematische bewaking van de kwaliteit van onze zorg. Daarnaast adviseert de cliëntenraad de directie van Allerzorg gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met onze zorg- en dienstverlening te maken hebben.

We noemen onszelf een 'centrale' cliëntenraad, omdat alle specialismen van Allerzorg hier samenkomen. Deelname in de cliëntenraad is een verantwoordelijke functie die tijd en energie vergt. Er zijn 24 vergaderingen per jaar. Er wordt van alle leden verwacht dat zij de vergadering voorbereiden. Er worden bijeenkomsten door het hele land bezocht en optioneel zijn cursussen die gevolgd kunnen worden. Een CCR-lid is dan ook gemiddeld twee dagen per week op pad en zal mobiel hiervoor moeten zijn. Gemiddeld vergt een functie in de cliëntenraad 10 tot 15 uur per week zijn. Er geldt een vergoeding van reis- en onkosten.

Contactpersonen In een aantal regio’s zijn er cliënten of mantelzorgers bereid gevonden om contactpersoon van de cliëntenraad te zijn. Deze mensen bevorderen het contact tussen ‘lotgenoten’ en behartigen allerlei zaken op dat niveau. In de praktijk wordt deze functie zeer verschillend ingevuld, afhankelijk van de mogelijkheden, capaciteiten en behoefte. Contactpersonen schrijven bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor een regio, organiseren samen met een team een verwenmoment en onderhouden soms namens de CCR contact met een zorgkantoor. Voor contactpersonen geldt een vergoeding van reis- en onkosten. Een contactpersoon krijgt altijd een CCR-lid toegewezen als begeleider.

Panelleden Elke cliënt kan panellid worden. Dit houdt in dat de CCR twee keer per jaar contact met u opneemt met vragen over een actueel onderwerp. Ook mantelzorgers van cliënten kunnen panellid zijn. Er zijn enkele tientallen panelleden. Nieuwe panelleden zijn altijd van harte welkom.

Doorlopend onderzoek De CCR neemt in de loop van het jaar (telefonisch) contact op met circa 150 cliënten. Dat doet de CCR in de eerste plaats om de tevredenheid over de zorg te peilen. Ook wordt gevraagd naar mogelijke verbeteringen en eventuele op- en aanmerkingen. Als u in dit kader gebeld wordt, kunt u dus alles kwijt wat u wilt. De gegevens worden strikt anoniem verwerkt. De CCR bespreekt de resultaten met de verschillende zorgspecialisten. Uit dit doorlopende onderzoek komen voortdurend leerzame zaken naar voren die tot allerlei verbeteringen leiden. Dit onderzoek staat geheel los van de evaluaties die Allerzorg zelf periodiek uitvoert. De CCR is immers een onafhankelijk orgaan.

Bereikbaarheid De CCR is bereikbaar op:
Telefoonnummer: 06 - 30461559
E-mail: clientenraad@allerzorg.nl

Klik hier voor een overzicht van de profielen van de cliëntenraad. Of bekijk de folder, onze nieuwsbrief of het jaarverslag

Uw ideeën zijn altijd welkom!

U kunt altijd uw eigen ideeën voorleggen aan onze Cliëntenraad. Heeft u een goed idee of een suggestie voor ons? Vul dan ons suggestieformulier in. Wij nemen na ontvangst daarvan zo snel mogelijk contact met u op.
 

Lid worden van onze Cliëntenraad

Door lid te worden van onze Cliëntenraad, cliëntcontactpersoon te worden of deel te nemen aan ons cliëntenpanel kunt u met ons meedenken en meepraten over onze zorg- en dienstverlening. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Meerdere opties mogelijk