Uitzoomen
Inzoomen
Onze organisatie

Onze zorg
altijd dichtbij

In heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis. De teams zijn klein en werken zelfstandig. Zo staan ze zo dicht mogelijk bij de cliënt. De lijnen zijn kort, zowel in het team als met samenwerkende zorgorganisaties in de buurt.
Onze professionele zorgverleners leveren zorg zoals wij die zelf aan onze familie en naasten zouden geven. We willen graag dat onze cliënten zich veilig en gewaardeerd voelen. We luisteren goed, hebben aandacht voor onze cliënten en stellen hun wensen voorop. Ook kijken we naar de persoonlijke omstandigheden en de omgeving van onze cliënten om aan de volledige zorgbehoefte te voldoen. 

De teams worden vanuit het centraal kantoor in Woerden ondersteund op het gebied van de cliënten- en financiële administratie, personeelszaken, zorginkoop, communicatie en ICT. De directie wordt op verschillende terreinen bijgestaan door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Zorg Advies Raad. De directie voert het dagelijks bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht daarop.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:
M.E.C. (Marlies) de Ruyter de Wildt – van Ditshuizen
R. (Remco) Bijlsma
J.A.C. (Julien) Giacomelli

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Roy Rempe
Loïc Battesti