Care for Cancer aanmeldingsformulier voor professionals

Aanmelden kan ook via het Point-account van uw zorginstelling en via Zorgdomein.

Aanvraagformulier Zorgprofessionals

Cliëntgegevens

** Vergoeding van 20 uur per cliënt per jaar valt binnen de zorgverzekeringswet, hierop is geen eigen risico van toepassing. Consulten voor DSW, Stad Holland en Menzis vergoeden Care for Cancer niet.

*** Bijv. emotionele steun - informatie - wegwijs - ondersteuning thuis.