Thuiszorg van de specialist in zorg thuis

Als specialist in zorg thuis biedt Allerzorg gespecialiseerde thuiszorg op alle gebieden die u zich kunt bedenken: van wijkverpleging tot wondzorg en van chemotherapie thuis tot medische kindzorg. Waarom? Omdat wij geloven in de kracht van thuis. Daar waar de cliënt zich het meest vertrouwd voelt.

Welke vormen van thuiszorg kunnen we u bieden?

Bij thuiszorg denkt u wellicht aan zorghandelingen als wassen, aankleden en hulp in de huishouding, maar als specialist in zorg thuis bieden wij ook (medisch) specialistische thuiszorg. Zo wordt u voor complexe zorg niet belast met een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis en kunt u zorg ontvangen in de eigen vertrouwde omgeving. 

  1. Medische Kindzorg
  2. Jeugdhulp
  3. Wmo-begeleiding volwassenen en ouderen
  4. Wondzorg en dermatologie
  5. Care for Cancer: oncologische nazorg thuis
  6. Wijkverpleging Wlz-zorg
  7. Ziekenhuis op Wielen
  8. Verpleegtechnische zorg
  9. Palliatieve & terminale zorg

1. Gespecialiseerde thuiszorg voor kinderen: medische kindzorg

De kinderverpleegkundigen van Allerzorg weten hoe belangrijk het is dat uw kind in goede handen is. Er is geen betere plek voor een kind dan een vertrouwde omgeving. Daarom biedt Allerzorg Medische Kindzorg zorg in een omgeving die vertrouwd voelt voor uw kind. Dit kan thuis zijn, maar ook op school, of bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf. We zetten graag dat stapje extra om ervoor te zorgen dat uw kind "gewoon" kind kan zijn. 

Meer informatie medische kindzorg

2. Jeugdhulp in de eigen vertrouwde omgeving: thuiszorg jongeren

Naast medische kindzorg, bieden we ook thuiszorg op het gebied van jeugdhulp. We geloven in de kracht van thuis, omdat we thuis op een laagdrempeligere en gerichtere manier samen met de ouders en de jeugdige aan de doelen werken. Door de zorg thuis aan te bieden is er sprake van een integrale aanpak, omdat we in de thuissituatie een completer beeld krijgen van de gezinssituatie. 

Meer informatie jeugdhulp

3. Begeleiding aan volwassenen en ouderen

Op sommige momenten in uw leven kunt u behoefte hebben aan extra begeleiding of ondersteuning in uw dagelijkse leven. Dat kan via Allerzorg gewoon thuis in de eigen vertrouwde omgeving. U kunt hierbij denken aan thuiszorg op het gebied van: het aanbrengen van structuur, werken aan sociale relaties, ondersteuning bij huishoudelijke taken als het gaat om zelfstandig wonen en meer. Zo zorgen we samen dat u weer meer rust, structuur en plezier in uw dagelijkse leven ervaart. Voor ouderen is er ook thuiszorg specifiek voor uitdagingen die ontstaan door geheugenproblemen. 

Meer informatie begeleiding volwassenen en ouderen

4. Deskundige thuiszorg op het gebied van wondzorg & dermatologie

Wat voor wond u ook heeft, het is altijd ongemakkelijk, vervelend en belastend. Omdat we weten hoeveel impact een wond kan hebben op uw dagelijkse leven, kunt u thuis - in uw vertrouwde omgeving - de zorg krijgen die u nodig heeft. Wanneer u wondzorg aan huis aanvraagt, komen specialistische verpleegkundigen bij u thuis om, met effectieve producten en behandelmethodes, uw wond(en) te dichten. U kunt bij ons terecht wanneer u een chirurgische, oncologische of diabetische wond heeft. Maar ook als u last heeft van een open of gezwollen been kunt u op ons rekenen. 

Meer informatie wondzorg & dermatologie

5. Care for cancer: thuiszorg op het gebied van oncologische nazorg

Kanker grijpt zeer diep in op uw leven. Wanneer u de diagnose kanker heeft gekregen, heeft u wellicht bepaalde vragen omtrent uw dagelijks leven, bijvoorbeeld: Wat moet ik doen? Hoe omschrijf ik waar ik last van heb? Wie begrijpt mij nu echt? Bij deze vragen staan de oncologieconsulenten van Allerzorg Care for Cancer voor u klaar: in gesprekken bij u thuis - of tijdens een wandeling (net wat u prettig vindt) helpen we u keuzes te maken en begeleiden u. Niet alleen tijdens uw behandeling, maar ook daarna.

Meer informatie oncologische nazorg thuis

6. Wijkverpleging Wlz-zorg

Binnen de wijkverpleging loopt de zorg uiteen van niet-medische tot medische zorg, van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. Denk hierbij aan ondersteuning bij het douchen of aankleden, het innemen van medicijnen, zwachtelen van uw been of bijvoorbeeld het toedienen van injecties. Bij niet-verpleegkundige handelingen kunt u denken aan ondersteuning in het huishouden, ondersteuning op emotioneel gebied of hulp met uw financiën en organisatie van uw huishouden.

Meer informatie wijkverpleging

7. Ziekenhuisverplaatste zorg: thuiszorg vanuit Ziekenhuis op Wielen

Als uzelf of uw familielid wat minder goed ter been is, of iemand anders nodig heeft om naar een ziekenhuis te gaan, is het veel eenvoudiger om dezelfde ziekenhuiszorg thuis te ontvangen. Daarin voorzien de verpleegkundig specialisten van Allerzorg, Ziekenhuis op Wielen. Wij bieden medisch specialistische zorg op het gebied van wondzorg en huidzorg thuis of dichtbij huis. We verplaatsen de zorg letterlijk en voorkomen reiskosten en wachttijd.  

Meer informatie ziekenhuis op wielen

8. Verpleegtechnische thuiszorg

Onze specialistische verpleegkundigen bieden u complexe thuiszorg, onder de verantwoordelijkheid van uw medisch specialist in het ziekenhuis. U kunt hierbij denken aan medische handelingen op het gebied van toediening van medicatie of chemotherapie via een infuus, zorg rondom een katheter, canule of sonde, buikdialyse of bijvoorbeeld het toedienen van een infuus bij hartfalen.

Meer informatie verpleegtechnische thuiszorg

9. Palliatieve en terminale zorg thuis

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt het leven ineens een andere wending. Wat dit voor u betekent is heel persoonlijk. Hoe kunt u thuis in uw vertrouwde omgeving rustig afscheid nemen? Wat is belangrijk voor u? Hoe wilt u uw zorg vormgeven? Wanneer u onverhoopt met deze vragen te maken krijgt, dan kunt u op ons rekenen. We staan voor u klaar voor specialistische verpleegkundige zorg en ondersteuning, houden contacten met artsen en helpen u met uw medicatie. Daarnaast nemen we zoveel mogelijk zaken van u, uw partner of andere gezinsleden uit handen, zodat u alle rust en ruimte heeft voor uzelf, uw familie en dierbare vrienden.  

Meer informatie palliatieve en terminale zorg

Direct contact opnemen voor thuiszorg vanuit Allerzorg

Wilt u meer weten over alle vormen van thuiszorg die we binnen Allerzorg bieden? Bekijk de informatie per specialisme of neem direct contact op via onderstaand contactformulier.