Succesvol symposium voor zorgverzekeraars met als thema: Hoe organiseer je passende zorg?

Geplaatst op 26-01-2023

Op woensdag 25 januari organiseerde Allerzorg Ziekenhuis op Wielen een symposium voor zorgverzekeraars met als thema: Hoe organiseer je passende zorg? Onder andere Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bijna alle zorgverzekeraars en een afvaardiging van de ZN waren hierbij aanwezig. 

Ziekenhuis op Wielen en beleidsregel innovatie

Eind 2021 heeft de NZa onder de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten een beschikking afgegeven voor Allerzorg, 'Ziekenhuis op Wielen'. A.s.r. was de aanvragende zorgverzekeraar en inmiddels zijn ook ONVZ, Zilveren Kruis, Eno en Caresq aangesloten. 

In dit experiment levert de Verpleegkundig Specialist (VS) als zelfstandig behandelaar medisch specialistische, dermatologische zorg bij mensen thuis. Zij werken veel met allerlei andere zorgaanbieders samen.

De eerste resultaten

Over 2022 data zijn verzameld over de behandelingen door Ziekenhuis op Wielen. Deze zijn door Verpleegkundig Specialist (VS) Karin Timm met de aanwezigen gedeeld. Karin: ''De onderzochte 100 patiënten zeggen de zorg van Ziekenhuis op Wielen allemaal aan te raden. Ze zien deze vorm van zorg vooral als uitkomst voor mensen die niet of moeilijk naar het ziekenhuis komen.''

''Patiënten geven aan dat de kwaliteit van zorg hoger is dan in het ziekenhuis. Dit komt door de korte lijnen tussen de VS, patiënt en de betrokken thuiszorg. Eén patiënt geeft aan dat hij in zijn thuissituatie veel eerlijker is over zijn gezondheid.''

Een ander voordeel is de korte toegangstijd. Karin: ''Er zit gemiddeld maar twee 2,4 dagen tussen de eerste verwijzing en het consult van de Verpleegkundig Specialist.''

Besparing zorgkosten

Daarnaast levert deze vorm van behandelen op allerlei vlakken besparingen van zorgkosten op:

  • Minder reiskosten voor de patiënt en begeleider (ambulance, rolstoeltaxi)
  • Minder reistijd en wachttijd voor de patient en begeleider
  • Minder risico op extra verwardheid (psychisch immobiel) en herstelfase na bezoek
  • Minder risico op infectie
  • Kortere zorgduur (minder polibezoeken)
  • Voorkomen van onnodige zorg

NZa en passende zorg

De resultaten sluiten naadloos aan bij de 4 voorwaarden die NZa heeft opgesteld over passende zorg. Deze uitgangspunten zijn:

  • Draagt bij aan het functioneren van mensen en kwaliteit van leven
  • Komt samen met de patiënt tot stand. De zorgprofessional en patiënt beslissen samen over de best passende behandeling
  • Juiste zorg op de juiste plek. Dichtbij waar het kan, op afstand als het moet bijvoorbeeld door het inzetten van digitale zorg
  • Gaat niet over ziekte, maar over gezondheid; kijken naar wat iemand nog wél kan Inzetten op preventie nen vernieuwing.

Paneldiscussie

Naast de presentatie waarin de resultaten zijn gedeeld, is er aan het einde van de dag een paneldiscussie gehouden met een patiënt, verpleegkundig specialist huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde. In deze paneldiscussie werden stellingen en vragen voorgelegd als 'Hoe ervaar je deze zorg ten opzichte van de reguliere zorg?' 

We kijken terug op een succesvolle dag. Meerdere zorgverzekeraars geven aan een veel beter en positiever beeld te hebben gekregen Allerzorg, Ziekenhuis op Wielen. 

Meer informatie over Ziekenhuis op Wielen

Wil je als zorgverzekeraar of verwijzer ook samenwerken met Ziekenhuis op Wielen? Neem contact op met Karin Timm van Ziekenhuis op Wielen via 088 - 5721785 of verpleegkundigspecialisten@allerzorg.nl.