Begeleiding van kinderen en gezinnen

Thuis is een veilige, rustige en vertrouwde plek. Alleen is er soms net wat meer voor nodig om dat te bereiken. Dit kan een uitdaging zijn, zeker wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft vanwege gedragsproblemen, een beperking of een ziekte. U kunt dan begeleiding en ondersteuning aanvragen bij Allerzorg Begeleiding.

Allerzorg Begeleiding levert in verschillende gemeenten begeleiding aan kinderen en gezinnen. Hierbij combineren we de specialismen jeugdhulp, medische kindzorg en kraamzorg. Zo kunnen we - zo nodig - verschillende specialismen gecombineerd inzetten om zo een compleet aanbod te kunnen bieden.

Afhankelijk van de vraag, wordt begeleiding en ondersteuning gegeven door sociaal pedagogisch hulpverleners en (psychiatrische) verpleegkundigen. Zij worden ondersteund door een gedragsdeskundige. Allerzorg werkt nauw samen met verschillende verwijzers in uw regio, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, medisch kinderdagverblijven, kinder- en jeugdpsychiatrie, ggz, etc.  

Gecombineerde begeleiding

Naast jeugdhulp kan gecombineerde begeleiding worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan:

  • kwetsbare zwangeren (combinatie kraamzorg en begeleiding). 
  • kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen in combinatie met somatische problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan syndromen of somatische problematiek met een grote impact op het gezinsleven (combinatie medische kindzorg en begeleiding). 
  • gezinnen met meervoudige complexe problematiek
  • pedagogisch ondersteuning in een gezin met een palliatief of terminaal kind, nazorg en rouwverwerking (combinatie medische kindzorg en begeleiding) 
  • kinderen met autisme en/of andere ontwikkelingsproblematiek.  

Geen situatie is hetzelfde en juist daarom leveren we zorg op maat. Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden voor begeleiding.   

Begeleiding aanvragen